ESTIH
— Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Tin Học Hà Nội

Tel: (04) 3835 7388
FAX: (04) 3835 8290
Cơ sở 1: Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 1 Ngõ 75 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin thư viện

Thời gian đào tạo : 2 năm
Chương trình bao gồm các môn học chung và môn cơ sở chuyên môn nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng nghề thư viện – thông tin. Các khối kiến thức và kỹ năng thực hành gắn với dây chuyền thông tin tư liệu trong thực tiến: từ khâu bổ sung, xử lý kỹ thuật, lưu trữ thông tin, tổ chức các loại mục lục, bảo quản tài liệu đến phục vụ người đọc và người dùng tin

– Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ra trường có thể làm việc tại các thư viện, cơ quan thông tin trong cả nước hoặc tại các phòng thông tin- tư liệu- thư viện thuộc các cơ quan tổ chức, viện nghiên cứu, trường học… có khả năng thực hiện những công việc sau:

Có khả năng thu thập, bổ sung và xử lý tài liệu, thông tin.

Có khả năng tổ chức kho và bảo quản tài liệu.

Có khả năng tổ chức các phương tiện tra cứu trong các thư viện và cơ quan thông tin bao gồm: các loại mục lục và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Có thể phục vụ người đọc và người dùng tin.

Tham gia các khâu công tác kỹ thuật tại các thư viện và cơ quan thông tin.

Mục tiêu đào tạo:

– Về kiến thức :

Có kiến thức về công việc biên mục, phân loại tài liệu trong thư viện

Có kiến thức trong việc giúp đỡ người đọc (đặc biệt là những người đọc mới đến thư viện và chưa biết cách tìm kiếm tài liệu trong thư viện) tìm kiếm danh mục sách trong thư viện

Có kiến thức về công tác quản lý, phân loại chất lượng sách và tài liệu trong thư viện để định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng và thanh lý các mục sách cũ trong thư viện

– Về kỹ năng :

Có kỹ năng phân lại tài liệu, tổ chức tài liệu, xây dựng danh mục tài liệu trong thư viện

Có kỹ năng trong công tác bảo quản, sửa chữa, phân loại chất lượng sách

Có kỹ năng giao tiếp với người đọc, hướng dấn người đọc trong việc tìm kiếm tài liệu

Có kỹ năng tổng hợp, chọn lọc và phân loại chất lượng sách và tài liệu

Có kỹ năng xây dựng cơ sở dữ liệu thư viện và thiết lập chỉ số các danh mục sách

Có kỹ năng lập kế hoạch, đề xuất mua mới và thanh lý sách – tài liệu trong thư viện

– Tác phong, thái độ nghề nghiệp:

Trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Có tác phong nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có thái độ tự chủ trong công việc, làm việc độc lập

– Về đạo đức, lối sống:

Có nếp sống văn minh, hiện đại, có tinh thần ham học hỏi, và khả năng tự học, tự thích ứng với yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm với các công việc được giao, có khả năng hợp tác trong công tác.

Có lòng yêu nghề, chủ động, sáng tạo trong công việc

Hoạt động của nhà trường

 

Hình ảnh nhà trường

Thống kê truy cập
  • 36467Tổng lượt truy cập:
  • 21Truy cập hôm nay:
  • 65Truy cập hôm qua:
  • 1Hiện đang truy cập: