ESTIH
— Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Tin Học Hà Nội

Tel: (04) 3835 7388
FAX: (04) 3835 8290
Cơ sở 1: Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 1 Ngõ 75 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng

– Tham mưu giúp Ban Giám hiệu gắn kết và điều phối các hoạt động chung của Nhà trường;

– Đầu mối tổng hợp thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính, quản lý công sở theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

– Thực hiện công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh theo chương trình, kế hoạch của Nhà trường;

– Thực hiện công tác Lễ tân và các công tác văn phòng khác…

Nhiệm vụ

  • Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác (ngắn và dài hạn) của Nhà trường; theo dõi, đôn đốc, định kỳ, báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình công tác; sắp xếp thời gian, bố trí lịch và tổ chức thực hiện lịch làm việc của Ban Giám hiệu;

– Nghiên cứu, đề xuất về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, bố trí cán bộ và sắp xếp nhân lực của các đơn vị trong Trường;

– Giúp Hiệu trưởng quản lý cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng theo phân cấp quản lý cán bộ

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng và Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng quy chế làm việc và quản lý, theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Trường; soạn thảo, thẩm định các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Nhà trường; tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước và văn bản quản lý của Hiệu trưởng Nhà trường;

– Tổ chức thực hiện và thống nhất quản lý công tác văn thư, lưu trữ, con dấu của Nhà trường theo quy định của Pháp luật;

– Giúp Ban Giám hiệu Nhà trường trong quan hệ đối nội, đối ngoại và các hoạt động lễ nghi, khánh tiết; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của CBVC, học sinh;

– Phối hợp với các phòng ban trong Trường tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, văn nghệ tổ chức các ngày lễ lớn trong năm;

– Cung cấp tài liệu học tập cho học sinh;

– Quản lý web hosting và tên miền của website Trường, công tác thông tin, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, công tác PR của Trường và các đơn vị thuộc Trường, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động của Website;

– Thực hiện công tác thường trực bảo vệ, triển khai và tổ chức thực hiện công tác an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn cơ quan trong và ngoài giờ làm việc;

– Quản lý, điều động lái xe, điều phối ô tô phục vụ công tác của Nhà trường;

– Đôn đốc các Khoa, các đơn vị thực hiện chương trình công tác của Nhà trường để đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chính sách, đúng thời gian và đạt hiệu quả cao.

Tin tức liên quan:

Tin tức liên quan:

Hoạt động của nhà trường

 

Hình ảnh nhà trường

Thống kê truy cập
  • 36470Tổng lượt truy cập:
  • 24Truy cập hôm nay:
  • 65Truy cập hôm qua:
  • 0Hiện đang truy cập: