Họ và tên: Nguyễn Quốc Văn
Học sinh khóa: 16  - Ngành: Kỹ thuật máy tính
Ngày sinh: 16/8/1991
Học sinh lớp: kt16b1
Điện thoại:  - Email: vanvitestih@gmail.com
Hiện công tác tại:
Địa chỉ:
Địa chỉ nhà riêng:
Facebook: vanvitestih

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!