Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Tâm
Học sinh khóa: 4  - Ngành: Tin học quản lý
Ngày sinh:
Học sinh lớp: Q4C
Điện thoại:  - Email: kokorohn@yahoo.com
Hiện công tác tại: GMO RUNSYSTEM JSC
Địa chỉ:
Địa chỉ nhà riêng:
Facebook: https://www.facebook.com/kokorohn

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!