Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn
Học sinh khóa: 13  - Ngành: Tin học quản lý
Ngày sinh: 07/08/1988
Học sinh lớp: a1
Điện thoại:  - Email: sonnt@ntc.com.vn
Hiện công tác tại: Cty cổ phần NTC - Giải pháp phần mềm
Địa chỉ: 95 Cầu Giấy
Địa chỉ nhà riêng:
Facebook:

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!