Họ và tên: Nguyen Khanh Phuong
Học sinh khóa: 7  - Ngành: Tin học quản lý
Ngày sinh: 20/11/1981
Học sinh lớp: Q7B2
Điện thoại:  - Email: nguyen.khanh.phuong@gmail.com
Hiện công tác tại: Cong ty phan mem FPT
Địa chỉ:
Địa chỉ nhà riêng:
Facebook:

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!