Họ và tên: Phạm Anh Sơn
Học sinh khóa: 12  - Ngành: Kỹ thuật máy tính
Ngày sinh:
Học sinh lớp: KT12C2
Điện thoại:  - Email: phamanhson67.5011@gmail.com
Hiện công tác tại:
Địa chỉ:
Địa chỉ nhà riêng:
Facebook:

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!