Họ và tên: Nguyễn Quý Long
Học sinh khóa: 13  - Ngành: Tin học văn phòng
Ngày sinh: 21/05/1988
Học sinh lớp: Q13A
Điện thoại:  - Email: long.nq88@gmail.com
Hiện công tác tại:
Địa chỉ:
Địa chỉ nhà riêng:
Facebook:

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!