Họ và tên: PCCC2512
Học sinh khóa: 14  - Ngành: Kỹ thuật máy tính
Ngày sinh: 15/4/1999
Học sinh lớp: K21.3
Điện thoại:  - Email: glassbaby9x@yahoo.com
Hiện công tác tại: Empty Hacker Group
Địa chỉ: Q.Tân Phú
Địa chỉ nhà riêng: Q.Tân Phú
Facebook: https://www.facebook.com/rainoverme.9x

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!