Họ và tên: Nguyễn Duy Văn
Học sinh khóa: 1  - Ngành: Tin học quản lý
Ngày sinh: 07/10/1983
Học sinh lớp: Q8D1
Điện thoại:  - Email: vanttcthd@gmail.com
Hiện công tác tại: Bộ Nông Nghiệp
Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà
Địa chỉ nhà riêng: Chùa Bộc
Facebook:

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!