Họ và tên: Nguyễn Đình Đức
Học sinh khóa: 20  - Ngành: Quản trị mạng máy tính
Ngày sinh: 05/12/1990
Học sinh lớp: QM20
Điện thoại:  - Email: nguyendinhduc051290@gmail.com
Hiện công tác tại:
Địa chỉ:
Địa chỉ nhà riêng: 19/54/294 Kim mã Ba Đình Hà Nội
Facebook: Vợ Chồng Đức Đình

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!