Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
Học sinh khóa: 15  - Ngành: Kỹ thuật máy tính
Ngày sinh: 16/9/1990
Học sinh lớp: KT15C1
Điện thoại:  - Email: nguyencuongestih@gmail.com
Hiện công tác tại:
Địa chỉ: Gia Lâm - Hà Nội
Địa chỉ nhà riêng: Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội
Facebook: Băng Giá

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!