Họ và tên: Lê Đức Cường
Học sinh khóa: 17  - Ngành: Tin học văn phòng
Ngày sinh: 04/03/1989
Học sinh lớp: V17A1
Điện thoại:  - Email: gaubongdangyeu1989@gmail.com
Hiện công tác tại:
Địa chỉ:
Địa chỉ nhà riêng:
Facebook: https://www.facebook.com/leduccuong

BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN

Chức năng này đang được xây dựng tiếp, vui lòng trở lại sau!