Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi văn bản yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học; cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm; các sở giáo dục và đào tạo đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.


Thực hiện quyết định số 522/QĐ_UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Thành phố Hà Nội; Công văn số 282/BGDĐT_CTHSSV, ngày 17/01/2017 của Bộ GD&ĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trường học

Để xây dựng mỗi trường học trở thành một trung tâm văn hóa, Giáo dục con người về rèn luyện lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống. Sở GD&ĐT đề nghị phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, nhà trường, các cơ sở giáo dục thuộc Sở triển khai các nhiệm vụ:

- Tăng cường các hoạt động văn hóa

- Xây dựng triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

- Xây dựng, sử dụng khẩu hiệu phù hợp trong khuôn viên trường học

Xem chi tiết tại: http://www.hanoi.edu.vn/guong-mat-co-so/day-manh-xay-dung-moi-truong-van-hoa-trong-truong-hoc-vbct530-4820.aspx

 


admin

 Thông báo lịch thi chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao
 Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trường học
 Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc
 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Chấn chỉnh đạo đức nhà giáo"
 Đại hội Chi đoàn Cán bộ - Giáo viên nhiệm kỳ 2017 - 2019
 Bắt đầu cuộc 'chuyển giao' lịch sử 500 trường CĐ, TC
 Tham quan khu danh lam thắng cảnh "Tây Thiên"
 'Rung chuông báo động về giáo dục nhân cách'
 Những luận án Tiến sĩ không dám cho ai đọc
 Chính thức chuyển hơn 500 trường CĐ, TCCN về Bộ Lao động TB&XH