Kết quả học tập của các lớp Lập trình viên Quốc tế
Từ khi thành lập đến nay, Dự án đã đào tạo 4 lớp Lập trình viên Quốc tế và đang đào tạo lớp thứ 5, hầu hết các em học sinh 4 khóa trước sau khi tốt nghiệp đã kiếm được việc làm phù hợp với bản thân mình. Năm 2011 lớp SE5 của dự án đang đào tạo 22 học viên, hiện đã thực hiện được gần 1/2 thời gian của toàn khóa.
ĐIỂM HỌC TẬP CỦA CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ THUỘC DỰ ÁN:

Admin

 Mời họp mặt học sinh của dự án ESTIH-CRS
 Trao đổi kinh nghiệp về đào tạo CNTT cho NKT
 Phát biểu của Hiệu trưởng - Giám đốc dự án tại Hội thảo "Đào tạo CNTT và tạo việc làm cho NKT"
 Hội thảo "Đào tạo CNTT và tạo việc làm cho NKT"
 Kết quả học tập của các lớp Lập trình viên Quốc tế
 Tập huấn "Kỹ năng công tác xã hội trong giáp dục hòa nhập người khuyết tật"
 100 học sinh khuyết tật được học tin học
 ESTIH tổ chức Hội thảo Tìm hiểu vai trò và năng lực của NKT
 Lế ký thỏa thuận hợp tác dự án ESTIH-CRS giai đoạn 3
 Kết quả xét duyệt hồ sơ lớp khuyết tật khóa năm (2010-2011)