Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy học 1 năm
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội - ESTIH tuyển sinh đào tạo trung cấp chính quy ngành Thông tin thư viện, Văn thư - Lưu trữ học 1 năm (trong hoặc ngoài giờ hành chính - theo nguyện vọng đăng ký của học viên)

MÃ TRƯỜNG 0128

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

(Thời gian đào tạo: 01 năm)

1. Các chuyên ngành tuyển sinh:

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

2. Thông tin thư viện

Cán bộ thư viện và thư viện điện tử...

Thời gian đào tạo: 01 năm, trong hoặc ngoài giờ hành chính (theo đăng ký của người học).

3. Văn thư – Lưu trữ

Cán bộ văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, doanh nghiệp

 

2. Đối tượng và hình thức tuyển sinh:

- Đối tượng:  Học sinh đã tốt nghiệp TCCN trở lên ở các chuyên ngành  khác.

- Thời gian đào tạo : 01 năm (trong hoặc ngoài giờ hành chính).

- Hình thức tuyển sinh : XÉT TUYỂN

3. Hồ sơ tuyển sinh:

1.       Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2013 của Bộ GD&ĐT

2.       04 ảnh màu (4x6) mặt sau ghi rõ họ, tên, ngày sinh (cho vào phong bì)

3.       Bản sao bằng tốt nghiệp

 

Ghi chú: Hồ sơ tuyển sinh có bán và nhận tại Phòng đào tạo trường ESTIH -     Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 3835 7388 ;(04) 3773 8803

4. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh:    Từ ngày 02/5/2013

5. Lệ phí xét tuyển:                                 30.000 đồng/01 hồ sơ.

6. Thông tin liên hệ:

Phòng đào tạo trường ESTIH - Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3835 7388 ; (04) 3773 8803.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Admin

 Tuyển sinh Trung cấp hệ chính quy khóa 24 năm 2017
 Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy học 1 năm
 Tuyển sinh TCCN chính quy khóa 20 (2013-2015)
 Tuyển sinh TCCN chính quy 1 năm (học thứ 7 và CN)
 Tuyển sinh TCCN - ngành: Thông tin thư viện
 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011
 Trường ESTIH tuyển sinh TCCN hệ chính quy năm 2011
 Tuyển sinh trung cấp chuyên ngành Thông tin thư viện
 Tuyển sinh TCCN đợt 2
 Tuyển sinh TCCN năm 2010