THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Năm 2014
Dự án “Đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật”- dự án hợp tác giữa Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH) với Tổ chức CRS do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức CRS đồng tàI trợ
Dự án thông báo tuyển sinh các lớp học cụ thể xin bấm vào đường link để xem chi tiết:

Admin

 Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo CNTT cho người khuyết tật năm 2016
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CNTT CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT - Năm 2015
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Năm 2014
 Tuyển sinh Đào tạo CNTT cho NKT năm 2012 - 2013
 Tập trung lớp Họa viên kiến trúc 6 tháng
 Tuyển sinh đào tạo CNTT cho Người khuyết tật
 Tuyển sinh các lớp đào tạo CNTT cho Người khuyết tật năm 2011
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2011
 Tuyển sinh Đào tạo CNTT cho người khiếm thị
 Tuyển sinh đào tạo CNTT cho người Khiếm thị (Đợt 2)