Dự án PWD >> Tuyển sinh khuyết tật
Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo CNTT cho người khuyết tật năm 2016

Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai “Đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật” từ năm 2007 đến nay.

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CNTT CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT - Năm 2015

Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai “Đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật” từ năm 2007 đến nay.

Năm 2015 nhà trường tuyển sinh khóa đào tạo nghề cho người khuyết tật, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Năm 2014
Dự án “Đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật”- dự án hợp tác giữa Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH) với Tổ chức CRS do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức CRS đồng tàI trợ
Tuyển sinh Đào tạo CNTT cho NKT năm 2012 - 2013
Dự án “Đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật”- Thỏa thuận hợp tác giữa trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH) và Tổ chức cứu trợ và phát triển Hoa kỳ(CRS) với sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án thông báo tuyển sinh các lớp học cụ thể như sau:
Tập trung lớp Họa viên kiến trúc 6 tháng
Chương trình “Đào tạo Công nghệ thông tin cho người khuyết tật” được thỏa thuận hợp tác giữa Trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH) và Tổ chức CRS với sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông báo:
Tuyển sinh đào tạo CNTT cho Người khuyết tật
Dự án “Đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật”- dự án hợp tác giữa Trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH) với Tổ chức CRS do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức CRS đồng tài trợ. Dự án thông báo tuyển sinh các lớp học cụ thể như sau:
Tuyển sinh các lớp đào tạo CNTT cho Người khuyết tật năm 2011
Dự án “Đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật” là dự án hợp tác giữa Trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH) với Tổ chức CRS do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức CRS đồng tài trợ. Dự án thông báo tuyển sinh các lớp học cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2011
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI KHIẾM THỊ NĂM HỌC 2011 KHU VỰC TUYỂN SINH TỪ QUẢNG TRỊ TRỞ RA
Tuyển sinh Đào tạo CNTT cho người khiếm thị
Dự án “ Đào tạo Công nghệ thông tin cho người khuyết tật” Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH) với Tổ chức CRS Hoa Kỳ, thông báo tuyển sinh các lớp học CNTT cho ngưới khiếm thính cụ thể như sau:
Tuyển sinh đào tạo CNTT cho người Khiếm thị (Đợt 2)
Dự án “Đào tạo Công nghệ thông tin cho người khuyết tật” Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH) với Tổ chức CRS Hoa Kỳ, thông báo tuyển sinh các lớp học cụ thể như sau:
Tin bài:12 - Trang: 1 / 2 << < > >>