Tuyển sinh - Đào tạo >> Tuyển sinh kiên kết
Tuyển sinh liên thông Cao đẳng chuyên ngành Kế toán (Đợt 2)

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội liên kết với Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh đào tạo ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán tổng hợp, học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội cụ thể như sau:

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng liên kết với Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội
Thực hiện chỉ tiêu đào tạo cao đẳng năm 2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo giao, Trường Cao đẳng Nội vụ Hà nội tuyển sinh các lớp cao đẳng liên thông hệ chính quy các ngành: Quản trị văn phòng, Văn thư Lưu trữ, Hành chính Văn thư, Lưu trữ học, Thư ký Văn phòng, Thông tin Thư viện và Tin học.
Tuyển sinh liên thông lên Cao đẳng hoặc Đại học ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Thương mại và Quản trị kinh doanh
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội liên kết với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học cụ thể như sau:
Tuyển sinh liên thông Cao đẳng chuyên ngành Kế toán
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội liên kết với Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh đào tạo ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán tổng hợp, học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội cụ thể như sau:
Tuyển sinh liên thông Cao đăng ngành Công nghệ thông tin
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội liên kết với Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội tuyển sinh học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội cụ thể như sau:
Tuyển sinh đào tạo Bất động sản
Công ty cổ phần Bất động sản GoldLand kết hợp với Trường trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội tuyển sinh đào tạo các lớp quản lý và môi giới Bất động sản cụ thể như sau:
Tin bài:6 - Trang: 1 / 2 << < > >>