Tuyển sinh - Đào tạo >> Tuyển sinh chính quy
Tuyển sinh Trung cấp hệ chính quy khóa 24 năm 2017

Với định hướng tương lai cho thế hệ mới có ích cho xã hội, giúp các em học sinh tiếp tục tìm hiểu khám phá với nguồn tri thức vô hạn. Trường trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội tuyển sinh hệ đào tạo chính quy khóa 24 năm 2017.

Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy học 1 năm
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội - ESTIH tuyển sinh đào tạo trung cấp chính quy ngành Thông tin thư viện, Văn thư - Lưu trữ học 1 năm (trong hoặc ngoài giờ hành chính - theo nguyện vọng đăng ký của học viên)
Tuyển sinh TCCN chính quy khóa 20 (2013-2015)
Trường trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội ESTIH tuyển sinh khóa 20 niên khóa 2013-2015: Thư ký văn phòng, Tin học quản lý, Kỹ thuật máy tính, Kế toán tin học, Tài chính ngân hàng, Thông tin thư viện, Tin học văn phòngCông nghệ mạng máy tính cụ thể như sau:
Tuyển sinh TCCN chính quy 1 năm (học thứ 7 và CN)
Trường ESTIH tuyển sinh đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tin học văn phòng, Thông tin thư viện, Văn thư lưu trữ học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; thời gian đào tạo 1 năm.
Tuyển sinh TCCN - ngành: Thông tin thư viện
Trường ESTIH tuyển sinh Hệ TCCN chính quy chuyên ngành Thông tin thư viện: học 2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT và học 1 năm với học sinh đã tốt nghiệp TCCN trở lên ở các chuyên ngành khác.
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2001 bao gồm 2 Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 là Thông tư sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010
Trường ESTIH tuyển sinh TCCN hệ chính quy năm 2011
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội thông báo tuyển sinh đào hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy các ngành: Thư ký văn phòng, Tin học quản lý, Kỹ thuật máy tính, Kế toán tin học, Tài chính ngân hàng, Thông tin thư viện, Tin học văn phòngCông nghệ mạng máy tính cụ thể như sau:
Tuyển sinh trung cấp chuyên ngành Thông tin thư viện
Trường ESTIH tuyển sinh hệ đào tạo TCCN chuyên ngành Thông tin thư viện học 1 năm đối với học viên đã tốt nghiệp TCCN trở lên chuyên ngành đào tạo khác và học 2 năm đối với học viên đã tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:
Tuyển sinh TCCN đợt 2
Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2010 của nhà trường, trường ESTIH thông báo tuyển sinh (đợt 2) hệ TCCN đào tạo 1, 2, 3 năm cụ thể như sau:
Tuyển sinh TCCN năm 2010
Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2010 của nhà trường, trường ESTIH thông báo tuyển sinh hệ TCCN đào tạo 1, 2, 3 năm cụ thể như sau:
Thông tin tuyển sinh >>
Tin bài:11 - Trang: 1 / 2 << < > >>