Tuyển sinh chính quy
Tuyển sinh Trung cấp hệ chính quy khóa 24 năm 2017

Với định hướng tương lai cho thế hệ mới có ích cho xã hội, giúp các em học sinh tiếp tục tìm hiểu khám phá với nguồn tri thức vô hạn. Trường trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội tuyển sinh hệ đào tạo chính quy khóa 24 năm 2017.

Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy học 1 năm
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội - ESTIH tuyển sinh đào tạo trung cấp chính quy ngành Thông tin thư viện, Văn thư - Lưu trữ học 1 năm (trong hoặc ngoài giờ hành chính - theo nguyện vọng đăng ký của học viên)
Tuyển sinh TCCN chính quy khóa 20 (2013-2015)
Trường trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội ESTIH tuyển sinh khóa 20 niên khóa 2013-2015: Thư ký văn phòng, Tin học quản lý, Kỹ thuật máy tính, Kế toán tin học, Tài chính ngân hàng, Thông tin thư viện, Tin học văn phòngCông nghệ mạng máy tính cụ thể như sau:
Tuyển sinh TCCN chính quy 1 năm (học thứ 7 và CN)
Trường ESTIH tuyển sinh đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tin học văn phòng, Thông tin thư viện, Văn thư lưu trữ học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; thời gian đào tạo 1 năm.
Tuyển sinh TCCN - ngành: Thông tin thư viện
Trường ESTIH tuyển sinh Hệ TCCN chính quy chuyên ngành Thông tin thư viện: học 2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT và học 1 năm với học sinh đã tốt nghiệp TCCN trở lên ở các chuyên ngành khác.

  Tuyển sinh kiên kết
Tuyển sinh liên thông Cao đẳng chuyên ngành Kế toán (Đợt 2)

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội liên kết với Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh đào tạo ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán tổng hợp, học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội cụ thể như sau:

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng liên kết với Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội
Thực hiện chỉ tiêu đào tạo cao đẳng năm 2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo giao, Trường Cao đẳng Nội vụ Hà nội tuyển sinh các lớp cao đẳng liên thông hệ chính quy các ngành: Quản trị văn phòng, Văn thư Lưu trữ, Hành chính Văn thư, Lưu trữ học, Thư ký Văn phòng, Thông tin Thư viện và Tin học.
Tuyển sinh liên thông lên Cao đẳng hoặc Đại học ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Thương mại và Quản trị kinh doanh
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội liên kết với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học cụ thể như sau:
Tuyển sinh liên thông Cao đẳng chuyên ngành Kế toán
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội liên kết với Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh đào tạo ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán tổng hợp, học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội cụ thể như sau:
Tuyển sinh liên thông Cao đăng ngành Công nghệ thông tin
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội liên kết với Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội tuyển sinh học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội cụ thể như sau:

  Ngành đào tạo
Tin học văn phòng
Thời gian đào tạo : 2 năm
Mục tiêu đào tạo
* Ngành Tin học văn phòng đào tạo cán bộ THCN về nghiệp vụ văn phòng tin học hoá, có thể làm việc tại các cơ sở sau: 
Tin học quản lý
Thời gian đào tạo : 2 năm
Mục tiêu đào tạo

* Chuyên ngành Tin học Quản lý (Ngành tin học) Hệ THCN đào tạo các Kỹ thuật viên tin học ứng dụng trong lĩnh vực quản lý, có thể làm việc tại các cơ sở sau:

Kỹ thuật máy tính
Thời gian đào tạo : 2 năm
* Ngành Kỹ thuật máy tính đào tạo các Kỹ thuật viên máy tính có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp trong và ngoài quốc doanh với nhiệm vụ cụ thể là :
Kế toán tin học
Thời gian đào tạo : 2 năm
Mục tiêu đào tạo

* Chuyên ngành Kế toán tin học hệ THCN đào tạo các kỹ thuật viên kế toán tin học có thể làm việc tại các cơ sở sau :

Tài chính ngân hàng
Thời gian đào tạo : 2 năm
 Chuyên ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp “Tài chính ngân hàng”, dành cho các đối tượng học sinh đã tốt nghiệp THPT học với thời gian đào tạo 2 năm (24 tháng). Chương trình gồm các môn cơ sở, kiến thức chung của ngành tài chính và chuyên ngành tài chính ngân hàng, nhưng có rút gọn một số nội dung về lý thuyết và tăng thời lượng thực hành để phù hợp với chương trình trung cấp chuyên nghiệp

  Kế hoạch đào tạo